การศึกษาสำรวจพืชดอกในบริเวณพื้นที่ปกปักศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จาก Encyclopedia of Natural Science
การศึกษาสำรวจพืชดอกในบริเวณพื้นที่ปกปักศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เขียน ผศ.ดร.อังคณา อินตา
ปีที่เขียน
ประเภทวรรณกรรม
โครงการ โครงการศึกษาสำรวจพืชดอกในบริเวณพื้นที่ปกปักศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน เพื่อสนองพระราชดำริ ในโครงการ อพ.สธ.

การศึกษาสำรวจพืชดอก ในบริเวณพื้นที่ปกปักศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน เพื่อสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดย ผศ.ดร.อังคณา อินตาและคณะ

รายการพืชพรรณในโครงการสำรวจ

Acmella paniculata, Ceropegia sp., Globba nuda K. Larsen, Marsdenia lachnostoma Benth., Merremia cissoides, Polygala glaucoides, Polygala triflora, Premna pubescens Blume, Pycreus diaphanus (Schrad. ex Roem., Sauropus sp., Sida orientalis, Spermacoce pusilla, Thespesia sp., Uraria sp., Zornia gibbosa, กระทืบยอบ, กระทือลิง, กระเจานา, กระเช้าปากเป็ด, กล้วยไม้ดิน, ขางครั่ง, ขางหัวเล็ก, ขี้ครอก, ขี้ตุ่น, ขี้หนอนเถา, ขี้ไก่ย่าน, ครามขน, จิงจ้อ, จิงจ้อขาว, ชุมเห็ดไทย, ดาวกระจายน้อย, ด่านราชสีห์, ตองลาย, ตองแห้ง, ตาลเดี่ยว, ตำลึงตัวผู้, ถั่วบ้ง, ถั่วลิสงนา, นมวัว, นมแมวป่า, นางอั้วคางยาว, นางอั้วสีตอง, นางเลว, น้ำใจใคร่, บังใบ, ปอลมปม, ปอเส้ง, ปุดนกยูง, ผักกาดขี้หมา, ผักค้างคาว... further results